Sundbybergs kyrka vann ljuspriset

Den nya belysningen av Sundbybergs kyrka och kyrkopark blev belönad med ljuspriset, vilken delades ut vid det årliga branscheventet Ljusdagen i Stockholm den 6 september 2022.

Fasad- och parkbelysningen vid Sundbybergs kyrka har stärkt tryggheten och tillgängligheten kring kyrkan under dygnets mörka timmar. Detta samtidigt som den lyfter fram kyrkans arkitektur och kulturvärden. 

Belysningen som invigdes december 2021 svarar även upp till moderna ambitioner kring lägre energiförbrukning samt minskad negativ påverkan på det nattaktiva djurlivet och upplevelsen av stjärnhimlen.

Ansvarig ljusdesigner är Clara Fraenkel vid White Arkitekter. Svenska ljuspriset delades ut den 6 september i samband med det årliga stora branscheventet Ljusdagen i Stockholm. 

Sundbybergs kyrka

Här kan du läsa om och se panoramavyer inifrån kyrkan och dess församlingssal.