Foto: Kristina Johansson/Ikon

Speisn -en soppandakt

Mat gemenskap och andakt, Hemse församlingshem varannan torsdag (jämna veckor) kl.18.00. Vi startar igen 26 januari.

Speisn är en mötesplats för gemenskap. Vi äter tillsammans, har en enkel andakt och ibland har vi ett tema för samtal under kvällen.

Dag: Varannan torsdag jämna veckor

Tid: kl.18.00-19.30

Sista gången för hösten blir den 1 december. Vi startar igen torsdagen den 26 januari 2023.

Öppen verksamhet, ingen anmälan behövs.

Kostnad: Välkommen med en frivillig slant. Det som kommer in går till diakonikassan för hjälp till behövande.

Varmt välkomna!