Ljus i glaskoppar formar konturen av ett kors.

Upprop mot övergrepp i kyrkan

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan har nolltolerans mot sexuella övergrepp, men inte heller vi är förskonade. Nu startas ett upprop under namnet #vardeljus

Även inom Svenska kyrkan har kvinnor ibland blivit utsatta för förminskande och kränkningar, för trakasserier och hot och för direkta sexualbrott. Handlingar som är oacceptabla och som går stick i stäv mot vad kyrkan står för!

#vardeljus heter uppropet inom Svenska kyrkan som vill sätta ljus på utsatthet och patriarkala maktstrukturer i enighet med #metoo.

Uppropet finns på bloggen vardeljus.blogFrån fredag den 24 oktober fylls bloggen på var tionde minut med texter som vittnar om hur kvinnor i Svenska kyrkan har drabbats av övergrepp. Det rör sig om allt från ovälkomna uttalanden till direkta brott. Förövare kan vara både anställda, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor. Drabbade blir inte bara kvinnan som utsatts - effekterna av ett övergrepp eller kränkning påverkar det fortsatta arbetet. Många är också de som vittnar om att inte ha blivit tagna på allvar när de vill berätta. Det slätas över, skämtas bort eller ursäktas med hänsyn till förövaren. 
Det är nog nu. Tystnaden behöver brytas, skammen behöver placeras där den hör hemma. #vardeljus är kyrkans upprop mot övergrepp och kränkningar i solidaritet med utsatta i andra branscher, organisationer och arbetsplatser. Det startades av kvinnor, men nu behövs stödet från alla, oavsett könsidentifikation.

Svenska kyrkan arbetar kontinuerligt för att motverka detta och har sedan 20 år kontaktpersoner för dem som utsatts för sexuella övergrepp i kyrklig miljö, som både kvinnor och män kan vända sig till för stöd och hjälp. Lunds stift har två kontaktpersoner, varav den ena, Mats Berg, arbetar i S:t Staffans församling. Han har inte fått indikation på att något sexuellt övergrepp har hänt i just vår församling.

Ärkebiskopens uttalande med anledning av #vardeljus

Jag önskar att vi kunde säga att kyrkan är fri från kränkningar. Men jag vet också att så inte är fallet. Jag har undertecknat uppropet #Vardeljus och jag känner vrede över de strukturer som tillåter att sådant fortfarande sker.