Påskens gudstjänster

Nyhet Publicerad Ändrad

Påsken är en av kristendomens största högtider. Vi återupplever Jesus sista dagar på jorden och firar livets seger över döden!

palmsöndag 14 april (intåget i jerusalem)

11.00 Mässa med små och stora i Staffanssalen, Johannes Lindsund, barnkörer.
18.00 Mässa i Kyrkheddinge kyrka, Johannes Lindsund.

dymmelonsdag 17 april (klockorna dämpas)

18.30 Mässa i Brågarps kyrka, Fredrik Tehranchi.

skärtorsdag 18 april (nattvardens födelsedag)

18.00 Skärtorsdagsmässa i Brågarps kyrka, Fredrik Tehranchi, körsångare.

långfredag 19 april (dramatiken i dödsögonblicket)

11.00 Långfredagsgudstjänst i Kyrkheddinge kyrka, Johannes Lindsund, verket Stabat Mater med S:t Staffanskören tillsammans med solisterna Agnes Wästfelt, Christina Dongas och instrumentalister.

påskafton 20 april (mörker vänds till ljus)

23.45 Påsknattsmässa i Brågarps kyrka, Fredrik Tehranchi, sångare ur KEB-kören.

påskdagen 21 april (livets seger)

11.00 Högmässa i Staffanssalen, Henric Nilson, gospelkören Wings of Joy.

annandag påsk 22 april (vandra vid Kristus sida)

18.00 Mässa med påskens psalmer i Nevishögs kyrka, Henric Nilson, KEB-kören.