Låna dopdräkt

Dopdräkten har i alla tider brukat vara vit. Den vita färgen symboliserar renhet, glädje och att den som döpts "har iklätt sig Kristus" (Gal 3:27). Dopdräkten för små barn brukar traditionellt också vara alldeles för lång. Det visar symboliskt att det ska finnas plats för den som döps att växa i sin tro.

I en del familjer är dopklänningen ett viktigt plagg som använts i generationer. Ibland är den kanske sydd för hundra år sedan av någons brudslöja, virkad av en duktig släkting på 60-talet eller gjord till kusinens dop för några år sedan med målet att användas av alla släktens nytillkomna barn. 
Men man måste inte ha en egen dopdräkt med sig.
Om du har bokat dop i Ausås, Starby eller Strövelstorps kyrkor, har vi en dopklänning som går att låna - du ser den här på bilden.

Dopklänningen bokas och hämtas på församlingsexpeditionen.