Ansök om medel ur Anna och Per Körnes fond

Fonden riktar sig till familjer med barn som lever med sjukdom/funktionsvariation

Anna och Per Körnes fond är tänkt som en hjälp att främja ”vård, fostran och utbildning” för behövande barn och barn som är sjuka eller lever med en funktionsvariation. Med barn avses den som är under 18 år och förutsättningen är att man är bosatt och folkbokförd i Strövelstorps församling.
Vi förstår det som att instiftarna av fonden verkligen velat se till, att barn och unga ska kunna få hjälp och uppmuntran genom de ekonomiska medel som finns där. Det betonas i fondens ändamålsbeskrivning att bidrag endast får lämnas till sådant som inte kan eller ska bekostas av offentlig verksamhet, alltså stat, region eller kommun.

Exempel på vad som skulle kunna anses ligga inom ramen för detta, kan vara att en familj som behövt/behöver leva med knapp ekonomi till följd av ett barns sjukdom kan få medel till att göra något roligt tillsammans.
Det kan också vara så att barnet behöver tekniska eller andra hjälpmedel för att hantera sin sjukdom eller funktionsvariation, av typer som inte ingår i sådant som finansieras med offentliga medel - t ex de glasögonbågar man helst vill ha till specialglasögon, den lite bättre hörapparaten eller något annat som blir till hjälp i vardagen.
Bidrag kan också betalas ut för att anpassa hemmet på sätt som inte bekostas av det offentliga, t ex genom inköp av någon möbel som underlättar.
Bidrag till fritidsaktiviteter, idrott, behandlingar, resor eller annat som hjälper barnet om familjen inte själv har öjlighet, kan också förekomma.

Ansök genom att skriva ett personligt brev där barnets och familjens situation beskrivs. Berätta också vad du söker hjälp till och hur mycket pengar det skulle röra sig om. I ansökan behöver framgå barnets namn samt kontakt- och personuppgifter till vårdnadshavare, inklusive bankkontonummer om det blir aktuellt att betala ut bidrag.

Skicka ansökan senast 5 december 2022 till

gisela.pernrup@svenskakyrkan.se

Vid frågor, kontakta Gisela Pernrup, tel 0706-720145