Vikens kapell

Välkommen till Frostvikens församling

Klicka här för att se kapellet invändigt i 360°

Vikens kapell
Det här kapellet var den första kyrkobyggnaden i Frostviken. De första nybyggarna i Frostviken hade en längre tid tvistat om var en kyrka och begravningsplats skulle placeras. När ingenting hände bestämde sig fjorton nybyggare att börja bygga ett kapell i Viken 1793 som stod färdigt 1799. Kapellet är byggt av timmer, med brädslagning utanpå. Taket är gjort av takspån. Utsidan målades röd och insidan är vit. Byggmästare var Enar Persson from Gorm (=Jorm - se inskription i en av bänkarna) som kom från Norge, och använde troligen en Norsk kyrka som förebild. Altaruppsatsen, som är fristående, gjordes och målades av Jöns Asplund från Äspnäs 1799. Kyrkklockorna göts 1795 och 1805. Kapellet har 100 sittplatser. 1993 målades kapellet om av målarmästare Per Halvarsson från Lit i samarbete med länsmuseet och Riksantikvarieämbetet.
Idag används kapellet mest sommartid, t.ex. vid den traditionella Vikenmässan som äger rum den första helgen i augusti.