Ströms kyrka

På 1300-talet byggdes den gamla kyrkan som var belägen vid sjön ett stycke nedanför den nuvarande kyrkan. Den revs slutgiltigt 1885. Den nuvarande kyrkan som invigdes 1847 ligger i tätorten Strömsund. Den byggdes under ledning av byggmästare J.A. Lindstein och fältjägaren Olof Storm utförde praktiskt taget allt inredningsarbete. Från den gamla kyrkan finns bevarat bl a ett altarskåp från 1400-1500 talet samt en större altaruppsats tillverkad år 1759 av Jon Göransson-Westman från Västertåsjö. På locket till dopfunten, gjord av Gusta-marmor, finns en blid av gamla kyrkan.
    I samband med en restaurering 1928 målades altartavlan ”Jesus på förklaringsberget” av konstnären Bengt Hamrén. För den övriga utsmyckningen svarade konstnären Paul Jonzé.
    Kyrkan genomgick en omfattande restaurering 1970 varvid bakersta bänkarna togs bort för att ge utrymme för förrättningsrum, toaletter och kapprum. 
En ny kyrkorgel med 256 stämmor byggdes 1973 av Olof Hammarberg, Göteborg. Kororgeln har 6 stämmor och är byggd av Robert Gustavsson, Härnösand.

Källa:
Våra Kyrkor, Klarkullens förlag AB.