Ström-Alanäs församling

Ström-Alanäs Församling
Prästgatan 2
833 35 STRÖMSUND

Pastorsexpeditionens öppettider:
tis-fre 10.00-12.00 samt tis och tor 13.00-15.00
Telefon 0670-101 18, fax 0670-104 35

stromsunds.pastorat@svenskakyrkan.se