Palmsöndagen

På söndag 28/3 firar vi P A L M S Ö N D A G E N. Den inleder stilla veckan innan påsken tar vid. Vi livesänder en gudstjänst från Det Eviga Ljusets kapell kl.11:00.