Foto: Erika Magnusson

Musik

Vad vore livet utan musik?

KÖRVERKSAMHETEN I STRÖMSUND 

Ströms kyrkokör

Välkommen till Ströms Kyrkokör!

Kören övar på tisdagar från kl. 18.30 i Ströms kyrkas cafédel.

”Vi sjunger med hela kroppen sånger som känns viktiga i den tid vi lever”.

Första Advent medverkar kören på gudstjänst.

Kontaktperson för musiken i Strömsund:
Vik. kyrkomusiker Mats Lindgren
Tel. 0670 - 101 73
Mobil: 076 – 774 13 40
mats.lindgren@svenskakyrkan.se 

Hälsningar Mats

Musikverksamheten i Ströms församling sker i gott samarbete med