Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gåxsjö och Hammerdals körer

Båda kyrkokörerna samlade inför orgelinvigningen i Strandkapellet

KÖRVERKSAMHETEN I HAMMERDAL OCH GÅXSJÖS FÖRSAMLINGAR

Gåxsjö Kyrkokör

Välkommen till Gåxsjö Kyrkokör!

På torsdagskvällar från kl 19.00  i Gåxsjö sockenstuga övar kyrkokören, som för närvarande har 13 medlemmar i blandade åldrar!
Det finns dokument från 1901 som visar att det funnits en kyrkokör redan då i Gåxsjö, och kören hade sitt 100-års jubileum 2001!
Kören sjunger huvudsakligen kyrkomusik fr 1100-talet till nutida 2000-tal, vi sjunger i grannbyarna och har även haft samarbete med Duo Gelland och Archi Jamt.
Nya medlemmar i vår kör hälsas förstås välkomna!

Kontaktperson ordförande Anna Svensson
Tel 0644 - 400 75
eller kantor Matthias Schaletzky
tel. 0644 -103 25
matthias.schaletzky@svenskakyrkan.se

Hammerdals Sångförening

Välkommen till Hammerdals Sångförening!

Vi är en blandad kör med ca.15 medlemmar. Kören är fristående, en förening med egen styrelse. Vi fungerar även som kyrkokör i Hammerdals församling.
Repertoaren är blandad, vi försöker ständigt förnya och hitta nya spännande arrangemang. Men även det mer traditionella vill vi gärna bevara.
2012 firade Hammerdals Sångförening 100 års-jubileum!
Fler damer och herrar är välkomna till vår kör!
Körövningarna sker i Hammerdals sockenstuga tisdagar kl. 19.00.
Något för dig?

Kontaktperson ordförande Carina Sikström
Tel. 0644 -105 39  mobil 070-569 98 13    
carina.sikstrom@telia.com

eller kantor Matthias Schaletzky
tel. 0644-103 25
matthias.schaletzky@svenskakyrkan.se

Sikås barnkör

Sångglada barn är välkomna i Sikås Barnkör som samarbetar med vara församlingar. Övningar är torsdagar kl 18.00 i Sikås GT.

Kontaktperson körledare Kerstin Pettersson.
tel. 076-786 58 72