Gåxsjö och Hammerdals körer

Båda kyrkokörerna samlade inför orgelinvigningen i Strandkapellet

KÖRVERKSAMHETEN I HAMMERDAL OCH GÅXSJÖS FÖRSAMLINGAR

Gåxsjö Kyrkokör

Välkommen till Gåxsjö Kyrkokör!

Det finns dokument från 1901 som visar att det funnits en kyrkokör redan då i Gåxsjö, och kören hade sitt 100-års jubileum 2001!
Kören sjunger huvudsakligen kyrkomusik fr 1100-talet till nutida 2000-tal, vi sjunger i grannbyarna och har även haft samarbete med Duo Gelland och Archi Jamt.
Nya medlemmar i vår kör hälsas förstås välkomna!

Kontaktperson ordförande Anna Svensson
Tel 0644 - 400 75
eller kantor Matthias Schaletzky
tel. 0644 -103 25
matthias.schaletzky@svenskakyrkan.se

Hammerdals Sångförening

Välkommen till Hammerdals Sångförening!

Vi är en blandad kör med ca.15 medlemmar. Kören är fristående, en förening med egen styrelse. Vi fungerar även som kyrkokör i Hammerdals församling.
Repertoaren är blandad, vi försöker ständigt förnya och hitta nya spännande arrangemang. Men även det mer traditionella vill vi gärna bevara.
2012 firade Hammerdals Sångförening 100 års-jubileum!
Fler damer och herrar är välkomna till vår kör!
Körövningarna sker i dagsläget torsdagar kl. 19.00 i Hammerdals sockenstuga för båda körerna gemensamt.

Kantor Matthias Schaletzky
tel. 0644-103 25
matthias.schaletzky@svenskakyrkan.se