Foto: Chatrin Lindh

Hotings kyrka

Klicka här för att se kyrkan invändigt i 360°

Redan på 1930-talet vid prost- och biskopsvisitationer framhölls vikten av särskild kyrkolokal i Hoting. 1974 uppfördes klockstapeln på den tomt där kyrkan så småningom kom att byggas.
1986 invigdes Hotings kyrka av Biskop Bengt Hallgren.