Hammerdals kyrka

Välkommen till Hammerdals församling

Åtminstone på 1300-talet torde en kyrkobyggnad ha funnits i Hammerdal, troligen på nuvarande plats. Både sommar och vinter erbjöd sjön den bästa framkomligheten i ett ganska väglöst land. Men i våra dar fäster vi oss vid naturskönheten där ute på näset. Sin nuvarande gestalt fick församlingens gudstjänstrum genom arkitekten Daniel Hagman 1781. Tornet tillkom 1817 (föregånget av en klockstapel). Tornet bär tre kyrkklockor, de äldsta från 1793 och 1801 och den senaste från 1932.
   1923 genomgick kyrkan en grundlig restaurering under ledning av stadsarkitekt Ivar Stål och byggmästare J.P. Blomkvist. Den konstnärliga inredningen är mest från den tiden. Den unge kyrkomålaren Gunnar Torhamn skapade bl a den storartade plafonden i taket. I samband med restaureringen fick också den gamla altartavlan av Carl Hofverberg (1695 - 1765) sin plats vid kyrkans norra vägg. Inramningen var ett verk av Jonas Granberg (1696 - 1776). Johan Edler d ä är väl representerad genom predikstolen. I samband med renoveringen på 1850-talet tillkom en rad förnämliga sniderier av Johan Edler d y, t ex nummertavlor, dopängel och altaruppsats. Från modern tid är applikationen ”Livets träd” av Hammerdalsbördiga Berta Hansson och två bildvävar, ”Bilder ur Jesu liv” av Paul Sahlin, vävda av Svea Larsson. Orgeln byggdes 1955 med 3 manualer och 40 stämmor kring en stomme av P.Z. Strand (1828).

Källa:
Våra Kyrkor, Klarkullens förlag AB.