Frostvikens församling

Gäddede kyrka

Välkommen till Frostvikens församling

Ankarede kapell

Välkommen till Frostvikens församling

Sjoutnäsets kapell

Välkommen till Frostvikens församling

Vikens kapell

Välkommen till Frostvikens församling

Frostvikens församling är ungefär 42 kvadratmil stort. Centralorten heter Gäddede och den kyrkliga församlingen, Frostviken. Den första befolkningen här var troligen samer. De första nybyggarna kom främst från Norge i väst under 1750 talet och från Ström och Alanäs i söder. Frostvikens kyrkliga historia är att under åren 1746 - 1861 tillhörde det Föllinge lappmarkspastorat och ännu tidigare Lits pastorat. Eget pastorat och kommun blev det 1861. Frostvikens kommun gick samman med Strömsunds kommun 1974 och från och med 2018 ingår också Frostvikens församling i Strömsunds pastorat.

I Frostvikens församling finns förutom huvudkyrkan i Gäddede också tre kapell, Vikens kapell, Sjoutnäsets kapell samt Ankarede kapell.