Gäddede kyrka

Välkommen till Frostvikens församling

Gäddede kyrka
Vikens kapell blev med tiden för liten, och behovet växte för en större kyrka med bättre läge för de nybyggare som bodde söder om Gäddede. När man påbörjade bygget är oklart, liksom vem som var byggmästare, men det var troligen predikanten Magnus Selberg från Föllinge som även blev den förste prästen som bodde i pastoratet. Gamla dokument visar att Selberg gjorde designen och kostnadsberäkningarna för den nya kyrkan i Gäddede, och han var troligen ansvarig för själva byggandet också. Ovanför kyrkingången kan du läsa: "Den 24 juni 1839, då Karl XIV Johan var konung av Sverige, uppfördes denna kyrka Gud till ära och församlingen till uppbyggelse." Detta är det första omnämnda datumet i kyrkans historia, men den var långt ifrån färdig. Den hade troligen bara väggar, golv, tak, fönster, dörrar, en pulpet och altare, inget av det målat eller dekorerat. 1874 byggdes läktaren. Kyrkklockorna köptes in 1883 och samma år byttes det gamla spåntaket mot tegel och ett gyllene klot.