Foto: Robert Abrahamsson

Fjällsjö kyrka

Välkommen till Fjällsjö församling

Fjällsjö kyrka ligger vackert vid Fjällsjöns strand inne i centralorten Backe.
Redan under senmedeltiden fanns det en kyrka i Fjällsjö. Den nuvarande kyrkans föregångare revs när den nya stod färdig, även den av trä.
Kyrkan fick torn 1821, byggmästare var Jon Mattsson från Avaträsk.
Av inventarierna från den äldre kyrkan överfördes predikstolen från 1782 som numera står placerad i kyrkomuseet. Korväggen målades av mäster Olof Hägglund med ”vålnader av kanariefåglar i mångdubblad storlek”, denna målning övertäcktes under senare hälften av 1800-talet av en arkitektonisk perspektivmålning i blå-grått, vilken togs fram vid den senaste renoveringen 1975.
En ny predikstol anskaffades 1863 och interiören har genomgått flera omdaningar sedan kyrkans tillkomst. En stor altartavla av Olle Hjortzberg finns på den södra korväggen.
  Av medeltida föremål äger kyrkan en madonnabild från 1200-talet av norsk-engelsk typ samt ett senmedeltida altarskåp. Skåpet är en triptyk som i corpus har stående skulpturer med i mitten Kristus omgiven av Jacob d.ä och S:t Olof. Dörrarnas innersidor har målade bilder av Maria Magdalena, S:t Birgitta och S:t Barbara. Det äldsta kyrksilvret är ett sockenbudstyg från 1766 och den äldsta mässhaken, svart med silvergaloner från 1757.
Lillklockan i tornet är en av Ångermanlands fyra medeltidsklockor.

Källa: 
Våra Kyrkor, Klarkullens förlag AB.

 

200-års jubileum i Fjällsjö kyrka