Fjällsjö kyrka 200 år

Jubileumsgudstjänsten den 12 augusti 2018