Elisabeth Björklund

God dag!

Buerie biejjie!   

 

Mitt namn är Elisabeth Björklund och jag är ny kyrkoherde i Strömsunds pastorat. Närmast kommer jag från en tjänst i Föllingebygden, där jag haft åtta inspirerande och lärorika år.  Tillsammans med Frostviken har vi haft samarbete med Norge, vilket gör att jag med förväntan kan se fram mot att också se Frostvikens församling som en del av Strömsunds pastorat 2018. Föllingebygden har även haft några musikaliska samarbeten över gränsen mot Gåxsjö och Hammerdal – församlingar som jag tidigare arbetat i under några år.

Jag ser nu fram emot att få möta er alla i Strömsunds pastorat – personal, förtroendevalda, ideella medarbetare och församlingsbor!

Min förhoppning är att vi tillsammans ska bygga en gemenskap för frågor kring liv och död, sökande, tvivel och tro. Kyrkan och den kristna tron finns i livets alla skiften. För Gud blev människa i Jesus – mitt i vår verklighet. Därför får vi lita på att han finns där och delar våra liv, våra bördor och glädjeämnen, vår vardag och vår helg.

 

Hälsning från Elisabeth Björklund,

     kyrkoherde