Foto: Madelein Zander

Diakoni

Diakonin skall aktivt engagera sig i samhällets utveckling och medvetet arbeta för det goda i samhället. Människor ska nås av kyrkans utsträckta hand i sorg, kris, ensamhet och utsatthet.

Uppdraget är att möta människor i kroppslig, social, själslig och andlig nöd och/eller utsatthet.
Alla människor ska mötas av förståelse, tolerans och acceptans oavsett kön, nationalitet, etnicitet, hudfärg, religion, ev funktionsnedsättningar eller sexuell läggning.

Diakonala insatser är  inte kopplat till  medlemsskap eller om man är kyrkobesökare eller inte.

 

Gunilla Grindefors, diakon
tel 0670-101 67
mobil 070-289 80 32 Diakonemblemet  är ett tecken på att bäraren är en vigd diakon. Diakonen får det  vid diakonvigningen och den visar en duva med olivkvist. Noa sände ut en duva från arken för att se om vattnet sjunkit undan efter "syndafloden". När den återkom med kvisten så kom den med bud om liv. Duvan sitter på korset och ringen vill symbolisera gemenskap.