Corona - regeringens direktiv från den 24 november

Corona – regeringens direktiv fr o m 24 nov

”Det är en prövningens tid nu, det är på riktigt!... Det kommer att bli värre innan det blir bättre. Det är vad vi väljer att göra nu som avgör hur det kommer att gå” (Stefan Löfvén vid presskonferens 16 nov)

Regeringens direktiv gäller också verksamheten i vårt pastorat. Gudstjänster, dop, konfirmationer, vigslar och begravningar inom Svenskakyrkan är allmänna sammankomster. Förbud mot att fler än 8 plus medverkande, personer samlas gäller vid offentliga gudstjänster. Dock medför detta en vädjan om minsta möjliga antal medverkande. Vid begravningar har dock beslut fattats om att 20 personer får samlas – som ett undantag från den allmänna regeln. 

Sista helgen i november firar vi att ett nytt kyrkoår tar sin början. Klockorna i våra kyrkor kommer att ringa in det nya kyrkoåret. Kyrkklockorna har till sin uppgift att markera att förändring sker. Låt oss när klockorna ringer samla oss i bön för vårt land och hela vår värld!

Öppna kyrkor för enskild andakt kommer att finnas på olika platser runt om i vårt pastorat under söndagar i adventstiden. Vi vill be er om att undvika trängsel och socialt umgänge vid porten! Håll avstånd till varandra! 

Under adventstiden kommer flera gudstjänster att sändas via våra Facebook-sidor. Se under predikoturer! Ändringar och förhoppningsvis även någon glad överraskning kan dock förkomma! Håll dig uppdaterad via vår hemsida www.svenskakyrkan.se/stromsund och/eller Facebook Svenskakyrkan Strömsunds pastorat samt Facebook Hammerdal/Gåxsjö församlingar. 

Vi återkommer med hur det blir med julen i våra kyrkor i nästa nummer av Strömsunds Gratistidning. 

Präster, diakon och annan personal finns tillgängliga för samtal via telefon, mail eller digitalt. Tveka inte att ta kontakt med oss! 

Var rädd om dig själv – och var rädda om varandra! Hälsningar i Corona-tid, Elisabeth Björklund, kyrkoherde