Bodums kyrka

Välkommen till Bodums församling

Bodums kyrka, Rossön, är en stor träkyrka. Den uppfördes år 1884 och kom då att ersätta en mindre träkyrka uppförd år 1799. Den nya kyrkan byggdes i en för trakten ovanlig form – korsform med centralt placerat torn – och fick ansenliga dimensioner; totalt mått: längd 32 m, bredd 22m, och höjd 28 m.
Den skulle rymma 1000 personer, det storslagna bygget motiverades av att Bodum den gången var huvudförsamling i ett pastorat omfattande Tåsjö och Fjällsjö församlingar.

Kyrkan ritades av arkitekt Johan Adolf Hawerman och anses vara det ståtligaste exemplet i hans produktion. Kyrkan är utförd i nygotisk stil, under visst inflytande av F.W. Schelander.
Johan Nordell (född i Norrala Hälsingland) blev byggmästare. Kyrkan renoverades invändigt år 1937 och 1981. Den nuvarande orgeln om 20 stämmor tillkom år 1945, den är pneumatisk (luftdriven) och byggd av E.A. Setterquist & Son I Örebro.
Andra inventarier värda att nämna är dopfunten, skänkt till församlingen år 1928 och beställd direkt av konstnären Erik Gnista. Kyrkan hyser två predikstolar; den äldre är den äldsta predikstolen i Ångermanland med årtal 1630 och stammar från Lits rivna medeltidskyrka. Korfönstret tillkom år 1968 och skapades av konstnärinnan Kerstin Bränngård från Strömsund.

 

Källa:
Våra Kyrkor, Klarkullens förlag AB.