Bodums kyrka

Välkommen till Bodums församling

Klicka här för att se kyrkan invändigt i 360°

Bodums kyrka, Rossön, är en stor träkyrka. Den uppfördes år 1884 och kom då att ersätta en mindre träkyrka uppförd år 1799. Den nya kyrkan byggdes i en för trakten ovanlig form – korsform med centralt placerat torn – och fick ansenliga dimensioner; totalt mått: längd 32 m, bredd 22m, och höjd 28 m.
Den skulle rymma 1000 personer, det storslagna bygget motiverades av att Bodum den gången var huvudförsamling i ett pastorat omfattande Tåsjö och Fjällsjö församlingar.

Kyrkan ritades av arkitekt Johan Adolf Hawerman och anses vara det ståtligaste exemplet i hans produktion. Kyrkan är utförd i nygotisk stil, under visst inflytande av F.W. Schelander.
Johan Nordell (född i Norrala Hälsingland) blev byggmästare. Kyrkan renoverades invändigt år 1937 och 1981. Den nuvarande orgeln om 20 stämmor tillkom år 1945, den är pneumatisk (luftdriven) och byggd av E.A. Setterquist & Son I Örebro.
Andra inventarier värda att nämna är dopfunten, skänkt till församlingen år 1928 och beställd direkt av konstnären Erik Gnista. Kyrkan hyser två predikstolar; den äldre är den äldsta predikstolen i Ångermanland med årtal 1630 och stammar från Lits rivna medeltidskyrka. Korfönstret tillkom år 1968 och skapades av konstnärinnan Kerstin Bränngård från Strömsund.

 

Källa:
Våra Kyrkor, Klarkullens förlag AB.