Bodum/Fjällsjö församlingar

Bodums församling
Backevägen 12, 880 51 Rossön
Telefontid: tis-fre 10.00-12.00 samt tis och tor 13.00-15.00
Telefon 0670-101 18, fax 0670-104 35
E-post: Strömsunds pastorat

Fjällsjö församling
Kyrkvägen 50, 880 50 Backe
Telefontid: tis-fre 10.00-12.00 samt tis och tor 13.00-15.00
Telefon 0670-101 18, fax 0670-104 35
E-post: Strömsunds pastorat