Bodum/Fjällsjö församlingar

Bodums kyrka

Välkommen till Bodums församling

Fjällsjö kyrka

Välkommen till Fjällsjö församling

Bodums församling
Backevägen 12, 883 95 Rossön
Telefontid: tis-fre 10.00-12.00 samt tis och tor 13.00-15.00
Telefon 0670-101 18, fax 0670-104 35
stromsunds.pastorat@svenskakyrkan.se

Fjällsjö församling
Kyrkvägen 50, 883 72 Backe
Telefontid: tis-fre 10.00-12.00 samt tis och tor 13.00-15.00
Telefon 0670-101 18, fax 0670-104 35
stromsunds.pastorat@svenskakyrkan.se