Ankarede kapell

Välkommen till Frostvikens församling

Ankarede kapell
Det nuvarande kapellet byggdes 1895 och ligger vackert beläget mellan de två älvarna Ankarälven and Lejarälven där de når sjön Stora Blåsjön. Området har varit använt av samer och den bofasta befolkningen långt tillbaka i tiden. Här låg tidigt ett kapell (en vanlig ryggåsstuga i timmer) med ett klocktorn. Det är osäkert när folk började använda det men ett protokoll från ett kyrkoråd visar att Ankarede var helgat som gravplats 1820.
Den äldsta kyrkklockan i Ankarede var tillverkad 1825 vilket visar att ett kapell existerade vid den tiden. Det kapellet var byggt av en inflyttad man från Småland vid namn F J Svensson. Han tog saken i egna händer och byggde kapellet och präststugan för ett pris av 3.735 Skr plus 125 Skr för läktaren. Det mesta av inredningen är i original men under åren 1954 - 55 blev kapellet renoverat av byggmästare J. Bringsaas, från Kolåsen i Kalls pastorat, som gjorde följande: Ny ytterpanel, bättre isolering, installerade elektricitet och värme.