Alanäs kyrka

Klicka här för att se Alanäs kyrka invändigt i 360°

Högst uppe på ett näs i Flåsjön ligger Alanäs kyrka med vid utsikt över byar i Alanäs socken samt Flåsjön och milsvida skogar.
   Kyrkan har ritats av intendenten vid Kungliga Byggnadsstyrelsen arkitekt
Gustaf Hermansson och invigdes den 8 juli 1928. Den nya kyrkan ersatte då den gamla kapellkyrkan som invigdes 1808, den revs 1930 men vapenhuset och en del av tornet fick stå kvar och användes tidigare som gravkapell. Kring detta gravkapell ligger de äldsta av Alanäs kyrkogårdar.
   I kyrkan är de båda altartavlorna målade av Pelle Havne från Havsnäs. Den större talvlan visar ”Jesus och synderskan” och den mindre ” Korsfästelsen”. 
Dopfunten i koret är ritad av forstmästare Arbman och utförd i täljsten från Frostviken.

Källa:
Våra Kyrkor, Klarkullens förlag AB.

Ström-Alanäs församling
Prästgatan 2
833 35  STRÖMSUND

Pastorsexpeditionens öppettider:
tis-fre 10.00-12.00 samt tis och tor 13.00-15.00
Telefon: 0670-101 18, faxnr: 0670-104 35

Epost:Ström-Alanäs, Strömsunds pastorat