Vill du bli ideell?

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. För att kunna göra mer för fler, behöver vi bli fler händer. Tillsammans kan vi göra mer. Känner du att du skulle vilja bidra med något?

Som ideell i Strömstads pastorat förväntas du:

·         Bemöta alla människor du möter under uppdraget på ett respektfullt sätt

·         Kunna samarbeta med andra.

·         Göra de uppgifter du får ansvar för enligt överenskommelse

·         Vara tydlig i kommunikationen med andra ideella- och anställda medarbetare, med vad du känner att du klarar av vad gäller dina uppdrag.

·         Vara ett ansikte utåt för Strömstads pastorat.

Alla behövs

Uppdragen och även platsen där uppdragen utförs ser väldigt olika ut för olika ideella medarbetare. För Strömstads pastorat är det en tillgång att vi alla är olika och har olika talanger och erfarenheter. Vi tror på mångas delaktighet i arbetet att föra församlingens uppdrag vidare och de ideella uppdragen kan vara av både längre och kortare karaktär.

Trygghet i uppdragen

Det ska upplevas lätt och tryggt att bli och vara ideell i Strömstads pastorat och du får alltid en kontaktperson du kan vända dig till med dina frågor som berör ditt uppdrag. Under uppdragstiden omfattas du som ideell medarbetare av Strömstads pastorats organisationsförsäkring, vilken är en olycksfalls- och skadeförsäkring.

 

Strömstads pastorat är en del av Svenska kyrkan och Göteborgs stift. Tillsammans med alla kristna har vi uppgiften att göra Gud synlig i världen. Som ideell medarbetare är du förebild och representant för Svenska Kyrkan i Strömstads pastorat.

Såväl ideella som förtroendevalda och anställda – alla har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd  (Kyrkoordningen, 2:a avd.)

”För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar.” (Rom 12:4–5)

För mer info kontakta någon av pastoratets diakoner

Vill du vara med och hjälpa andra?

Skänk gärna ett bidrag i mat!