Vårdhem

Omsorgsboendena besöks av diakon och musiker där andakt och musikstund hålls, ett uppskattat inslag bland de boende För dem som önskar nattvardsgång tillsammans med andra eller enskild i sin bostad ordnas det tillsammans med präst