Suicide Zero

Svenska kyrkan i Strömstad har inlett ett samarbete med Suicide Zero för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Samverkan startade med en konsert till förmån för Suicide Zero den 10 september 2023.

Strömstads pastorat samverkar här med Tanums pastorat, något som vi bygger vidare på. 

Vi erbjuder även samtalsgrupper vid suicid. Vill du veta mer eller anmäla dig, kontaka oss.

Samtal för dig som förlorat någon som tagit sitt liv

Sorgen efter att en närstående tagit sitt liv kan ta sig många olika uttryck. Kyrkan erbjuder en sorgegrupp för dig, där du får möjlighet att samtala med andra i en liknande situation. Att dela det som är svårt kan vara en hjälp i sorgen.