Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Strömstads pastorat Besöks- och postadress: Södra Kyrkogatan 10, 45230 STRÖMSTAD Telefon: +46(526)18300 E-post till Svenska kyrkan Strömstads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Strömstads kyrka

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är högt belägen invid och väster om slottsberget med utsikt mot hamnen. Kyrkogården, av parkkaraktär med glesa gravar, är omgiven av asfalterade gator med äldre bebyggelse. I norr den s.k. kyrkbyn med församlingshem, prästgård från 1890 (låg tidigare på andra sidan ån), klockargården från seklets början samt kyrkans barndaghem från 1990. Strömstad ligger i norra Bohusläns kustbygd, innanför Koster och Styrsöarkipelagen.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den första kyrkan i Strömstad var en korskyrka av trä från 1674, med torn i väster. Den revs slutligen 1730, för att ersättas av en ny knappt 40 år senare.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan består av långhus med halvrunt, något indraget korparti (det yttre murlivet är rakt i öster), sakristia i norr och torn i väster. En tornlös kyrka i sten uppfördes 1768-69. Denna utgör ännu kärnan i den befintliga kyrkan. Efter en förhärjande brand sattes kyrkan åter i stånd 1817-22, med användning av de gamla murarna. Ett torn uppfördes samtidigt i väster. Sakristian tillkom 1925 varvid sakristieingången i öster ingenmurades.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Se Inventering av kyrkor i Göteborgs stift 2002-2005. Bohusläns museum.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.