Strömstads kyrka

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är högt belägen invid och väster om slottsberget med utsikt mot hamnen. Kyrkogården, av parkkaraktär med glesa gravar, är omgiven av asfalterade gator med äldre bebyggelse. I norr den s.k. kyrkbyn med församlingshem, prästgård från 1890 (låg tidigare på andra sidan ån), klockargården från seklets början samt kyrkans barndaghem från 1990. Strömstad ligger i norra Bohusläns kustbygd, innanför Koster och Styrsöarkipelagen.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den första kyrkan i Strömstad var en korskyrka av trä från 1674, med torn i väster. Den revs slutligen 1730, för att ersättas av en ny knappt 40 år senare.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan består av långhus med halvrunt, något indraget korparti (det yttre murlivet är rakt i öster), sakristia i norr och torn i väster. En tornlös kyrka i sten uppfördes 1768-69. Denna utgör ännu kärnan i den befintliga kyrkan. Efter en förhärjande brand sattes kyrkan åter i stånd 1817-22, med användning av de gamla murarna. Ett torn uppfördes samtidigt i väster. Sakristian tillkom 1925 varvid sakristieingången i öster ingenmurades.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Se Inventering av kyrkor i Göteborgs stift 2002-2005. Bohusläns museum.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.