Stödgruppen Buketten

Gruppen är för barn som har föräldrar vilka lever med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Gruppen ska stärka deltagarna i sin identitet samt visa på att det finns andra som lever i liknande situationer. Stödgruppen drivs tillsammans med Socialtjänsten i Strömstads kommun. Träffarna utgår från Ersta Diakonis material för stödgrupper.

Syftet med stödgruppen är att: Känna gemenskap i grupp och dela, bli sedd, våga sätta ord på det ingen vågar prata om eller det du inte får säga.

 

I stödgruppen ges man en arena och gemenskap där hen får tillfälle att sätta ord på, dela med sig och ta del av varandras upplevelser och erfarenheter.

Det ges två gruppalternativ: barngrupp (8-12 år) eller tonårsgrupp (13-18 år). Deltagande i gruppen kräver ett inskrivningssamtal med både förälder/vårdnadshavare och barn.

Vid anmälan och frågor

 

Barngruppen 

Barn i åldern 8-12 år

Lois Rang, Familjebehandlare

Strömstads kommun

0526-191 77 lois.rang@stromstad.se

 

Ungdomsgruppen 

Tonåringar i åldern 13-18 år

Stefan Mortensen, diakon Strömstads pastorat,

0526-183 19, stefan.mortensen@svenskakyrkan.se

 

Eller:

 

Susanne Andersson, Ungdomsarbetare

Strömstads kommun

0526-193 32, susanne.andersson@stromstad.se

 

Att delta i gruppen är frivilligt och kostnadsfritt.