Stöd för arbetsplatser utanför kyrkan

Chefer och arbetsledare på arbetsplatser har alltid möjligheter att ringa och rådfråga pastoratets personal om sådant som berör dödsfall eller allvarliga händelser på en arbetsplats. I svåra stunder kan det vara svårt att få med sig allt som måste göras. Vi fungerar som ett bollplank och har möjlighet att komma ut och hålla minnesstunder vid dödsfall.