Skee-Tjärnö församling

Skee kyrka, Tjärnö kyrka och Krokstrands kyrka.