Samtalsgrupper

I bland behöver man prata med någon. Det kan handla om en stor sorg, om psykiskt mående eller någonting annat. Strömstads pastorat erbjuder samtalsstöd, enskilda som i grupp.

Sorgegrupper

Sorg är en naturlig del av livet, men att förlora någon nära förändrar hela vardagen och den blir sig aldrig mer lik. Då kan det vara skönt, att tillsammans med andra dela tankar ord och känslor. Det är ofta till hjälp för att bearbeta egen sorg och gå vidare i livet.

Sorgegrupp för barn

Barn som drabbas av sorg kan ibland behöva få hjälp att hitta verktyg för att hantera sorgen. Här kan pastoratet erbjuda denna möjlighet tillsammans med barnen och deras föräldrar/vårdnadshavare.

Samtal för dig som förlorat någon som tagit sitt liv

Sorgen efter att en närstående tagit sitt liv kan ta sig många olika uttryck. Kyrkan erbjuder en sorgegrupp för dig, där du får möjlighet att samtala med andra i en liknande situation. Att dela det som är svårt kan vara en hjälp i sorgen.

Samtalsgrupp för Ungdomar

”Meningen med mig” handlar om att stärka ungas identitet och psykiska hälsa. Baserat på det materialet startar vi nu till höst, en samtalsgrupp för ungdomar i åldern 13-19 år

Livsstegen-Samtalsgrupp om inre hälsa

Livsstegen är en samtalsgrupp som riktar sig till dig som söker varaktig livsförändring. Metoden bygger på Anonyma Alkoholister tolv steg, ett väl beprövat verktyg för att bryta missbruk.

Samtalsgrupper för vårdpersonal

Pastoratet har utbildad personal som kan bedriva gruppverksamhet riktad till vårdpersonal som möter människor i livets slutskede samt deras anhöriga.