Foto: Kristina Strand Larsson

Mötesprotokoll

från Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige i Strömstads pastorat