Foto: Kristina Strand Larsson

Mötesprotokoll

från Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige i Strömstads pastorat

Protokoll från Kyrkorådets sammanträden

 Protokoll från Kyrkofullmäktiges sammanträden