POSOM

Pastoratet ingår i Strömstad och Tanums kommuners POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande vid kris och katastrof). Ett arbete där gruppen finns tillgänglig att bistå när kris och katastrof av större art inträffar, och civilsamhällets egna resurser att hantera situationen på egen hand inte räcker.