Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst, har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Strömstads verksamhet?

Pastorsexpeditionen

Epost: stromstads.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0526-183 00

Besöksadress: S. Kyrkogatan 10, 452 30 Strömstad

 

Expeditionstid: kl 10.00-12.00, måndag samt onsdag-fredag

 

Du kan hämta inträdesblankett på pastorsexpeditionen eller ladda ner den här.

 

Avser intädet ett barn under 18 år, så använd denna blankett.

 

fastighetsjour

För akuta ärenden på kyrkogårdarna eller akuta ärenden rörande pastoratets fastigheter ring 0526-183 88

dataskyddsombud för Strömstads pastorat

Erika Malmberg
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se