Kontakt

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst, har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Strömstads verksamhet?

Pastorsexpeditionen

Epost: stromstads.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0526-183 00

Besöksadress: S. Kyrkogatan 10, 452 30 Strömstad

 

Expeditionen är öppen för besök: helgfria torsdagar-fredagar mellan kl. 10.00-12.00


Telefontid:  helgfria onsdagar-fredagar kl. 10.00-12.00

 

Du kan hämta inträdesblankett på pastorsexpeditionen eller ladda ner den här.

 

Avser inträdet ett barn under 18 år, så använd denna blankett.

 

fastighetsjour

För akuta ärenden på kyrkogårdarna eller akuta ärenden rörande pastoratets fastigheter ring 0526-183 88

Personal i Strömstads Pastorat

Personalen i pastoratet består av ett 30-tal engagerade anställda och dessutom ett antal frivilliga.

Kyrktaxi

Du som medlem i Svenska kyrkan, får med kyrktaxi åka till valfri kyrka eller församlingshem inom Strömstads pastorat för att delta i gudstjänster eller verksamheter. Ring och beställ hos Taxi Väst. Egen kostnad 80 kr/person enkel resa.

Samtalsstöd & själavård

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Vi finns till för dig om du behöver någon att prata med. Här hittar du kontaktuppgifter till präster och diakoner i Strömstads pastorat samt till jourhavande präst.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

GDPR & hantering av personuppgifter

För Strömstads pastorat är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur pastoratet hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter hanteras på ansvarsfullt och respektfullt sätt och de lagar och regler som finns följs för att skydda din integritet. Här finns information om pastoratets behandling av personuppgifter.

dataskyddsombud för Strömstads pastorat

Sofia Thalin , Xeeda AB 

epost: sofia.thalin@xeeda.se 

tfn: 08-22 88 40