Kontakt

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst, har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Strömstads verksamhet?

Pastorsexpeditionen

Epost: stromstads.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0526-183 00

Besöksadress: S. Kyrkogatan 10, 452 30 Strömstad

 

Expeditionstid: helgfri måndag-fredag kl. 10.00-12.00 

 

Du kan hämta inträdesblankett på pastorsexpeditionen eller ladda ner den här.

 

Avser intädet ett barn under 18 år, så använd denna blankett.

 

fastighetsjour

För akuta ärenden på kyrkogårdarna eller akuta ärenden rörande pastoratets fastigheter ring 0526-183 88

dataskyddsombud för Strömstads pastorat

Peter Andersson , Xeeda AB 

epost: peter.andersson@xeeda.se    

tfn: 070-814 74 09