Personer som inte är medlemmar

Nyhet Publicerad

Personuppgifter behandlas om personer som inte är medlemmar av skäl som hänför sig till kommunikation med medlemmar och administration kring begravningar.

 

Vilka personuppgifter behandlas?

För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlas exempelvis uppgifter om namn, personnummer, adress, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter.

I samband med begravning behandlas relationspersonens namn, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas om du är en närstående till en anställd eller en förtroendevald. I sådant fall behandlas namn, personnummer, kontaktuppgifter och information om vilken relation du har med den anställde eller förtroendevalde.

 

Varför behandlar pastoratet dina personuppgifter?

Uppgifter om dig som vårdnadshavare till en omyndig medlem behandlas för att kunna kommunicera med dig och medlemmen, t.ex. om vad församlingen erbjuder för verksamhet.

Som anhörig till avliden medlem behövs din personuppgifter för att kunna ordna med begravning. I begravningsboken sparas personnummer och namn endast om du är efterlevande make/maka eller vårdnadshavare till den avlidne. Dina personuppgifter kan behöva sparas som kontaktperson till dödsboet för den administration som utförs efter begravningen, t.ex. ny gravrättsinnehavare.

Personuppgifter som rör närstående till anställda och förtroendevalda behandlas för att Svenska kyrkan ska ha en kontaktperson om något oförutsett inträffar.

 

Laglig grund

I de flesta fall behandlas dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som grundar sig på följande lagar: Lag om Svenska kyrkan, 1998:1591; Lag om avgift till registrerat trossamfund 1999:291 samt Lag om trossamfund 1998:1593.

I vissa fall baseras pastoratets behandlingar på berättigat intresse, såsom när det gäller kommunikation och administration.

 

Lagringstid

Dina personuppgifter behandlas under tiden som pastoratet har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vissa ärenden vidarebehandlas för arkivändamål av allmänt intresse. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip.