Medlemmar i Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

Som medlem i Svenska kyrkan behandlas vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss som exempelvis att kunna ta ut avgifter, skicka ut relevant information och inbjudningar till olika sammankomster m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer och adress. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782). Dina personuppgifter behandlas i kyrkans medlemsregister.

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss i medlemsregistret, så att en inbjudan till dop kan skickas ut. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Varje år sänds uppgifter om de som är medlemmar i Svenska kyrkan till Skatteverket, enligt 5§ i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Kyrkans medlemsregister ligger också till grund för registeruttag över röstberättigade och valbara personer vid kyrkoval.

 

Vilka personuppgifter behandlas?

Pastoratet behandlar bland annat namn, aderss, personnummer, civilstånd, tillhörighetsuppgifter, medlemstyp, folkbokföringsdatum, diarienummer för hindersprövning, löpnummer och blankettnummer gällande kyrkliga handlingar.

För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlas exempelvis uppgifter om namn, personnummer, adress, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter.

I samband med begravning behandlas relationspersonens namn, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.

 

Varför behandlas dina personuppgifter av pastoratet?

Register behöver föras över vilka som tillhör Svenska kyrkan för att kunna administrera medlemskapet och ta ut kyrkoavgiften.

Dina personuppgifter behandlas också för att kunna kommunicera med dig som är medlem i Svenska kyrkan och för att du ska kunna delta i kyrkliga val. Ifall du som medlem är omyndig förekommer det att uppgifter om vårdnadshavare behandlas för att kunna kommunicera med dig, exempelvis vad gäller församlingens verksamhet.

I vissa fall måste även dina och dina familjemedlemmars personuppgifter behandlas inför, under och efter utförandet av kyrkliga handlingar, exempelvis för att kunna hantera administration kring konfirmation, dop och vigsel.