Kontaktuppgifter

Nyhet Publicerad

Du som har frågor kring pastoratets behandling av personuppgifter når oss på stromstads.pastorat@svenskakyrkan.se 

alternativt telefon 0526-183 00

Personuppgiftsansvarig: Svenska kyrkan Strömstads pastorat, org. nr. 252004-1191

För mer information kring just GDPR hänvisar vi dig även till Datainspektionen.
https://www.datainspektionen.se 
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se