Miljö & hållbarhetsarbete

Välgörenhet i stället för svinn! Som ett led i pastoratets miljö och hållbarhetsarbete har det sedan några år tillbaka bedrivits matutdelning till behövande människor.

Maten som delas ut är sådant som är skänkt till oss via privatpersoner och butiker runtom Strömstad. Samverkansavtal har upprättats tillsammans med: ICA Kvantum, Willys (juni 2020), Eurocash (juni 2020). 

Samverkansavtalen är framtagna utav matbutikerna själva för att de i sin tur vill gynna miljöarbete. Då samverkansavtal upprättas får vi ta del av de varor som matbutikerna måste slänga enligt sina regler, trots att de är fullt brukbara. Vi arbetar utifrån upptagna planer och kontrollprogram för att säkerställa matens kvalité.

Arbetet med att ta emot mat från butikerna är ett sätt att arbeta med miljö och hållbarhet vilket även kommer att gynna hjälpsökande.

Tillsammans med Willys och Eurocash så ingår pastoratet i deras miljöarbete som kallas VIS (Välgörenhet Istället för Svinn). Ett miljöarbete som de startat tillsammans med Svenska kyrkan i Strömstad.

Vi arbetar för ett mer hållbart konsumtions- och livsstilsmönster genom att påvisa skillnaden mellan Bäst föredatum och sista förbrukningsdag på matvaror som vi tar emot.