Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Strömstads pastorat Besöks- och postadress: Södra Kyrkogatan 10, 45230 STRÖMSTAD Telefon: +46(526)18300 E-post till Svenska kyrkan Strömstads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lommelands kyrka

Invigd 1923, utvidgad åt norr 1928-32 då kyrkan byggdes, och åt söder 1951.


FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Lommeland ligger i Bohusläns norra inland ca 18 km nordost om Strömstad och 5 km söder om gränsen mot Norge. Den gamla kyrkan låg i Lommelands by, på norra krönet av en bergshöjd vid kanten av en ravin i en kuperad lerdal som är omgiven av branta skogsklädda berg. Fastighetsnamnet Presteröd återfinns här.

Efter att kyrkan rivits (sprängts) av sockenmännen 1866, och församlingen delat kyrka med Näsinge eller begagnat näraliggande norska kyrkor i dryga 60 år, väcktes tankar på en ny kyrka. Som ny kyrkplats planerades mensalhemmanet Presteröd nära Lommelands by. Efter en markdonation kom kyrkan att uppföras mer centralt i bygden. Den nya kyrkan är belägen ca 1,8 km nordväst om den gamla kyrkplatsen. Läget är högt och fritt. Till kyrkomiljön hör ett av socknens äldsta skolhus, strax i öster (Tånga skola, troligen 1920-tal), nu församlingshem. Landskapet präglas av begränsade öppna odlingspartier i den kuperade skogsmarken.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida stenkyrka med smalare kor. Innertaket fick dekorativa målningar 1730 av Christian von Schönfeldt. Riven 1866, varefter församlingen delade kyrka med Näsinge. Ny kyrka uppfördes 1928 på annan plats. Fristående klockstapel av trä.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande kyrkan uppfördes 1928-32 efter ritningar av arkitekt Gustaf Ljungman. Murarna formar en salkyrka med tresidigt avslutat korparti mot öster, en sakristia intill korets nordmur samt ett kraftigt, indraget torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan kännetecknas av en robust modern arkitekturstil med vissa äldre drag. Tornets översta parti är av trä och något indraget. Huvudingången i västgavelns mittparti leder till vapenhuset. Gudstjänstrummet har karaktären av ett typiskt nyklassicistiskt kyrkorum med äldre inventarier återinsatta. Interiören, som täcks av treklövervalv, ger ett enhetligt, traditionellt och ombonat intryck med väl inpassade inventarier. Altartavlan föreställande nattvarden, är en kopia, utförd av Thorbjörn Engblad 1931, av en äldre målning från 1703. Från det sistnämnda året kan gavelstycket med Karl XII:s krönta namnchiffer härröra. Sidovingarna är från 1665. Predikstolen från 1652, ommålad på 1700-talet, är övertagen från Näsinge gamla kyrka. Trappan och underredet nytillverkades 1931. Pelarna som uppbär läktaren i väster är utförda efter modell av en pelare från den rivna kyrkan. Bänkinredningen är öppen.

Dopfunt av täljsten, i två delar. 1200-tal.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.