Foto: Anna Rask

Lommelands kyrka

Lommelands kyrka, 1932
Sedan den gamla kyrkan på Lommelanda kulle revs kom Näsinge kyrka att fungera som Lommelänningarnas kyrka under åren 1864-1932. 1932 uppfördes en ny helgedom i Lommeland av granit. Kyrkan är Bohusläns nordligaste och ligger nära norska gränsen. Bland inventarier som härrör från den medeltida kyrkan märks en dopfunt av sandsten och en gammal offerbössa för socknens fattiga. Predikstolen från 1652 är från Näsinge gamla kyrka. Kyrkan är belägen på en höjd.