Kyrkor & kyrkogårdar

I Strömstads Pastorat finns 8 kyrkor och 12 kyrkogårdar. Kyrkorna hittar du på kartan nedan. Kyrkogårdarna är belägna vid Strömstads kyrka, Myren, Mällby, Koster, Hogdal, Lommeland, Lommelanda kulle, Näsinge Västra, Näsinge Östra, Skee, Tjärnö och Krokstrand.

Läs mer om: 

Gravkvarter vid skee kyrkorgård stängda för gravsättning av kista

Gravkvarteren GK1, GK2, GK3, GK4 och GK5 på kyrkogården vid Skee kyrka är stängda för gravsättning av kista. Vissa undantag med särskilda skäl, t.ex. sammanförande av makar, kan komma att ske, förutsatt att inga andra hinder förekommer.

Kvarteren som avses är inom den äldre delen av Skee kyrkogård.  Gravsättning av urna kommer fortsättningsvis att tillåtas.

Begravningsverksamheteten

Strömstads pastorat ansvarar för begravningsverksamheten och kyrkogårdarna i Strömstads kommun.