Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkor & kyrkogårdar

I Strömstads Pastorat finns 8 kyrkor och 12 kyrkogårdar. Kyrkorna hittar du på kartan nedan. Kyrkogårdarna är belägna vid Strömstads kyrka, Myren, Mällby, Koster, Hogdal, Lommeland, Lommelanda kulle, Näsinge Västra, Näsinge Östra, Skee, Tjärnö och Krokstrand.

Gravkvarter vid skee kyrkorgård stängda för gravsättning av kista

Gravkvarteren GK1, GK2, GK3, GK4 och GK5 på kyrkogården vid Skee kyrka är stängda för gravsättning av kista. Vissa undantag med särskilda skäl, t.ex. sammanförande av makar, kan komma att ske, förutsatt att inga andra hinder förekommer.

Kvarteren som avses är inom den äldre delen av Skee kyrkogård.  Gravsättning av urna kommer fortsättningsvis att tillåtas.

fastighetsjour

För akuta ärenden på kyrkogårdarna eller akuta ärenden rörande pastoratets fastigheter ring 0526-183 88 för att nå pastoratets fastighetsjour.