Foto: Linda Mikkelsen

Kyrkogårdsförvaltningen informerar

Säkerhetskontroll av gravstenar enligt CGK:s anvisningar pågår. Det innebär att osäkra och farliga stenar kommer att läggas ner och gravrättsinnehavare för dessa gravar kommer att kontaktas. Gravrättsinnehavare har därefter 10 månader på sig att åtgärda stenen.