Kyrkan i samhället

Att som kyrka arbeta i samhället är en viktig funktion i det diakonala arbetet. Diakoni innebär även att bygga broar och förtroendefulla relationer med det närliggande samhället. Att skapa relationer innebär även att skapa möjligheter för att tillsammans kunna arbeta mot liknande mål, alla människors lika värde.

Diakon och prästkandidat möter ungdomar på stan

Stöd för arbetsplatser utanför kyrkan

Chefer och arbetsledare på arbetsplatser har alltid möjligheter att ringa och rådfråga pastoratets personal om sådant som berör dödsfall eller allvarliga händelser på en arbetsplats. I svåra stunder kan det vara svårt att få med sig allt som måste göras. Vi fungerar som ett bollplank och har möjlighet att komma ut och hålla minnesstunder vid dödsfall.

Kommunen

Kyrkan vill finnas som ett komplement och stöd i samhället. Det kan ske i olika nätverk, men även i direkt verksamhet, i samverkan med kommun.

Region

Det har påbörjats ett samarbete mellan kommunerna i Fyrbodal, Västra Götalandsregionen och Svenska kyrkan Strömstad. Dessa aktörer finns till för dem som har vård i hemmet pga svår eller dödlig sjukdom. Vi som kyrka kommer att kunna vara med och bistå med samtalsstöd och närvaro.

Suicide Zero

Svenska kyrkan i Strömstad har inlett ett samarbete med Suicide Zero för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Samverkan startade med en konsert till förmån för Suicide Zero den 10 september 2023.

Jul i gemenskap

Julen är starkt förknippas med familj, gemenskap och glädje. För alla finns inte denna möjlighet. Därför kan den som vill fira jul med andra komma till Strömstads församlingshem på julafton varje år för att tillsammans äta, spela spel m.m. för en stund social samvaro på julafton.