Foto: Gustaf Hellsing

Kontroller av gravstenar

Löpande utförs säkerhetskontroller av gravstenar på alla kyrkogårdar i pastoratet.

Säkerhetskontroll av gravstenar enligt CGK:s anvisningar pågår löpande på alla kyrkogårdar i pastoratet.

Det innebär att osäkra och farliga stenar kommer att läggas ner och gravrättsinnehavare för dessa gravar kommer att kontaktas.

Gravrättsinnehavare har därefter 10 månader på sig att åtgärda stenen.

Har du frågor om gravstenskontroller?
Kontakta Jokim Coster på telefon 0526-18308 eller via mail joakim.coster@svenskakyrkan.se