Idefjordens kyrkor

Näsinge kyrka 1864
Näsinge kyrka är uppförd 1864 i tidens traditionella stil, vitmenad och rymlig interiör. En del inventarier från den tidigare medeltida kyrkan som är riven finns bevarad. Altartavlan från 1875 skildrar Nattvarden. Kyrkan som är belägen på en höjd söder om Näsinge samhälle var ursprungligen längre. Den avkortades vid en renovering år 1936. Under år 2009 planeras att längst bak i kyrkan inrymma en församlingssal och "lillkyrka" med dagens krav på funktionalitet.
Hogdals kyrka 1865
Hogdals kyrka uppfördes 1856 i Karl Johansstil med tunnvälvt innertak. Den gamla kyrkan, från tidig medeltid, revs en tid innan den nuvarande kyrkan byggdes. Från den gamla kyrkan härrör bland annat en dopfuntsfot av täljsten, från 1100-talet. Även olika delar av det gamla altaret samt skranket från den gamla predikstolen finns bevarade. Kyrkklockan från 1300-talet är en av Bohusläns äldsta och märkligaste. Altartavlan föreställer den korsfäste Kristus. Kyrkan ligger i en vacker dalgång som kan ses från den nya motorvägen.
Lommelands kyrka 1932
Sedan den gamla kyrkan på Lommelanda kulle revs kom Näsinge kyrka att fungera som Lommelänningarnas kyrka under åren 1864-1932. 1932 uppfördes en ny helgedom i Lommeland av granit. Kyrkan är Bohusläns nordligaste och ligger nära norska gränsen. Bland inventarier som härrör från den medeltida kyrkan märks en dopfunt av sandsten och en gammal offerbössa för socknens fattiga. Predikstolen från 1652 är från Näsinge gamla kyrka. Kyrkan är belägen på en höjd.