Idefjordens församling

Näsinge kyrka, Hogdals kyrka & Lommelands kyrka.

Idefjordens församling är sedan år 2001 en sammanslagning av de mindre församlingarna Näsinge, Hogdal och Lommeland.
De tre kyrkorna vittnar om en 1000-årig kristen tradition. Befolkningen slog vakt om sin "egna" kyrka. Fiske, jordbruk och stenindustri har under många år satt sin prägel på bygden.
Centralorterna i denna bygd är Strömstad och Halden på var sida om Idefjorden. Gränshandeln med Norge påverkar livet i bygden, så även arbetsplatspendlingen. Många norrmän väljer att bo i norra Bohuslän. Föreningslivet är traditionellt starkt med hembygdsföreningar, samhällsföreningar, idrottsföreningar med mera.
Mitt i denna livsström finns Kristi kyrka. Här vill vi fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission enligt Svenska kyrkans uppdrag.