Gåva i samband med dop

Vi i pastoratet önskar att så många som möjligt väljer att döpa sina barn. En önskan är också att så många som möjligt hittar till pastoratets verksamheter.

När en dopfamilj och en präst möts för ett dopsamtal inför den stundande dopgudstjänsten, så överlämnas en särskild gåva till familjen – en Doppåse.

Doppåsarna har lämnats ut sedan våren 2020 som en gratulation till dopet och med en uppmuntran till familjen om att be aftonbön tillsammans med barnet/-en. Påsen innehåller bland annat prinsessan Estelles bönbok.

Förmodligen är det omöjligt att överskatta vikten av vad dopet innebär och vad det kan betyda för barnet och familjen. Dopet är en handling där Gud och människa möts och inritningen på livsvandringen läggs ut. När dopgudstjänsten är klar så har livet i dopet bara börjat. Gud vill ha en relation med oss även i vardagen och i bönen kan vi komma Gud nära. Det är helt suveränt att kunna tala öppet utan
att känna oro för missförstånd.

Att leva i sitt dop innebär också att leva med andra döpta, inte sällan möter vi Gud genom dem. Församlingen är vår gemenskap. Under föräldraledigheten finns möjlighet att vara med på Kyrkis, något som är mycket populärt. Det finns också barngrupper, barnkör och barnvänliga gudstjänster.

Information om allt detta finns också i doppåsen.