Verksamheter

Gudstjänster

Kalender som visar var och när gudstjänster firas i Strömstads pastorat.

Sjung i kör

Nu har vi startat upp för vårterminen! Här hittar du information om körer i Strömstads pastorat. Sjunger du men saknar kör? Hör av dig till aktuell körledare.