Dop

Välkommen att döpa ditt barn eller dig själv i Strömstads pastorat.

I dopet bekräftas Guds relation med oss människor. Dopet är glädje och fest, tradition och välkomnande, vare sig det sker i den lilla kretsen eller med många. Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

Du väljer själv tid och plats. Antingen hålls dopet inom en vanlig gudstjänst på söndagar eller på någon av de lördagar när vi erbjuder dopgudstjänster. Innan dopet träffar du prästen för ett samtal och går då igenom dopaktens olika val,  musik och psalmer. 

Dopet är kostnadsfritt. Vill man ha dopkalas efteråt, kan ett av församlingshemmen användas. Det finns också dopklänning att låna.

 

Kontakta gärna pastorsexpeditionen om du har frågor eller för att boka dop.  Tel . 0526-183 00  eller stromstads.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Du som är förälder väljer om barnet ska ha en fadder


Som förälder kan du gärna fundera över faderskapet. Vad innebär fadderskapet för dig?  Vem passar bäst in i dina tankar kring fadderskapet? Prata med den du/ni tänkt er så att ni är överens om vad fadderskapet innebär. Här kan prästen vara till din hjälp. Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha och du behöver inte ha någon fadder alls. Det finns bara en regel för att kunna bli fadder: hen måste själv vara döpt i en kristen kyrka.  

Dopfadder blir du för resten av livet.